Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.

O projektu

Adolescence je z hlediska lidského vývoje velmi důležitým obdobím, ve kterém dochází vedle jiných vývojových změn také k významnému rozšiřování sítě sociálních vztahů mladých lidí. Dospívající utvářejí mnohem více přátelství s kamarády než kdykoli předtím v dětství a také začínají vstupovat na neprozkoumané území prvních partnerských vztahů. Jedná se o klíčový vývojový úkol, který by měli úspěšně splnit. Je zřejmé, že tento úkol dospívající vystavuje i různým problémům, konfliktům a rizikům a že není pro každého jednoduché tímto stádiem úspěšně projít.  Adolescence je také perioda vývoje, která je velmi významná z hlediska utváření psychické odolnosti, osobní pohody a schopnosti pozitivního prožívání nebo jednoduše řečeno životního pocitu štěstí. Naším cílem je tedy porozumět tomu, jak se sociální vztahy adolescentů mění v průběhu jejich dospívání a jak vztahy, jejich podoba a kvalita souvisí s pocitem štěstí a spokojenosti mladých lidí. 

Náš projekt je financován Grantovou agenturou české republiky (https://gacr.cz/). Úspěch tohoto výzkumu bude přínosem českému vědeckému výzkumu na poli vývojové psychologie. Navazujeme na tradici našeho výzkumného pracoviště Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, které se již druhé desetiletí zabývá otázkami lidského vývoje a významnou částí aktivit se zaměřuje především na období dospívání. 

Náš výzkum je podpořen mezinárodní spoluprací s mnoha zeměmi, a to Holandskem, USA a Japonskem. Část projektu vznikla díky spolupráci s dr. E. Saskia Kunnen in University of Groningen in the Netherlands (http://www.rug.nl/staff/e.s.kunnen/).