Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.

Naše práce

Tomo Umemura: http://www.muni.cz/people/232508/publications 

Lenka Lacinová: http://www.muni.cz/people/6087/publications 

Eliška Horská: http://www.muni.cz/people/309855/publications 

Lenka Pivodová: http://www.muni.cz/people/51860/publications 

Petr Macek: http://www.muni.cz/people/2270/publications